Laboal Risc Servei de Prevenció Integral

Vigilància de la Salut

La Vigilància de la Salut ve conformada per totes aquelles actuacions dirigides a avaluar l'estat de salut dels treballadors en relació als riscos laborals als quals estan exposats.

La vigilància de la salut en l'àmbit laboral ha de ser portada a terme per professionals especialitzats, seguint Guies Sanitàries i Protocols especialment desenvolupats per a unificar criteris, analitzar i comparar resultats i obtenir un alt grau de professionalitat, confiança i seguretat en els processos i en els resultats.

Apostem per una Vigilància de la Salut de qualitat que permeti al treballador i a l'empresari responsabilitzar-se de la prevenció dels riscos laborals i fomentar un treball segur, per a això les activitats desenvolupades es classifiquen, en funció de l'objectiu al que es destinen, en:

  • Col·lectives: Aquelles l'objectiu de les quals és el conjunt de l'empresa com col·lectiu. Permeten obtenir una valoració de l'estat de la salut general
  • Individuals: Aquelles que es realitzen als treballadors de forma individual i personalitzada. Permeten obtenir una valoració de l'estat de salut de la persona.

Article 38 de la Llei 34/2008