Laboal Risc Servei de Prevenció Integral

Seguretat en el treball

La Seguretat en el Treball és la tècnica no mèdica de prevenció que té la finalitat d'evitar els accidents de treball, així com controlar les seves conseqüències.

Prevenció, s'actua sobre les causes que poden desencadenar els accidents.

Protecció, s'actua sobre els equips de treball o persones exposades als riscos, per disminuir les conseqüències dels accidents.

Els accidents es produeixen per factors tècnics i factors humans. Es realitzen plans de Seguretat en el treball, Plans d'Emergència i Salut.

  • Màquines i equips de treball, amb risc mecànic, risc elèctric i risc per contacte tèrmic, bàsicament.
  • Eines manuals i a motor.
  • Contactes elèctrics directes o indirectes.
  • Incendis i explosions.
  • Llocs i espais de treball, per dimensions, ordre i neteja, etc.
  • Manipulació, transport i emmagatzematge de material, per postures inadequades, equips de transport, etc.

Article 38 de la Llei 34/2008