Laboal Risc Servei de Prevenció Integral

Noves mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2

Noves mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2

Noves mesures excepcionals de caràcter temporal per la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2

Motivacions:

• Augment de la taxa de reproducció de la pandèmia.
• Reduir la pressió i evitar la saturació del sistema sanitari.
• Assegurar el model d’aïllament selectiu de persones malaltes i dels seus contactes.