Laboal Risc Servei de Prevenció Integral

Avís del 18-5-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les recomanacions organitzatives per als despatxos o els consultoris professionals.

Avís del 18-5-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les recomanacions organitzatives per als despatxos o els consultoris professionals.

Avís del 18-5-2020 de mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2) referents a les recomanacions organitzatives per als despatxos o els consultoris professionals.

De forma addicional a les mesures recollides als decrets i els avisos que el Govern publica periòdicament al BOPA, es creu convenient establir recomanacions organitzatives i de neteja per minimitzar al màxim la propagació del virus.

L’objectiu de l’obertura ordenada i progressiva de l’activitat social i econòmica és minimitzar el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2 i, alhora, mitigar l’impacte negatiu sobre el teixit empresarial i l’ocupació. Cal entendre que les diferents fases d’obertura progressiva de les activitats econòmiques segueixen emmarcades en un procés de confinament de la població que busca frenar la propagació del virus. No es tracta, doncs, d’un retorn a les condicions que precedien l’emergència sanitària sinó d’instaurar uns procediments de treball que han de permetre seguir evitant la propagació del virus.

El ministre de Salut informa sobre les mesures excepcionals per fer front a la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2), referents a les recomanacions organitzatives per als despatxos o els consultoris professionals