Laboal Risc Servei de Prevenció Integral

Decret 29/2021, del 2-2-2021 de modificació i pròrroga del Decret 11/2021, del 18 de gener del 2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel SARS-CoV-2.

Decret 29/2021, del 2-2-2021 de modificació i pròrroga del Decret 11/2021, del 18 de gener del 2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel  SARS-CoV-2.

Decret 29/2021, del 2-2-2021 de modificació i pròrroga del Decret 11/2021, del 18 de gener del 2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Article 1. Modificació de l’apartat 4 de l’article 10 del Decret 11/2021

Es modifica l’apartat 4 de l’article 10 del Decret 11/2021, del 18-1-2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, intitulat “Mesures generals d’higiene i prevenció als establiments de restauració”, que queda redactat de la manera següent:

“4. La distància entre taules, que s’ha de mesurar tenint en compte el respatller de les cadires del voltant, ha de ser, com a mínim, d’un metre i mig; les pantalles de protecció a l’interior dels locals són només una mesura complementària.”

Article 2. Addició d’un apartat 9 a l’article 10 del Decret 11/2021

S’addiciona l’apartat 9 a l’article 10 del mateix Decret 11/2021, del 18-1-2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, intitulat “Mesures generals d’higiene i prevenció als establiments de restauració”, que queda redactat com segueix:

“9. A l’interior dels establiments, durant els moments de consum de menjars i begudes, el volum de la música de fons o amb discjòqueis no pot superar en cap cas els 50 decibels.”

Article 3. Pròrroga de les mesures excepcionals

Es prorroga fins al 10 de febrer del 2021 el Decret 11/2021, del 18 de gener del 2021 de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, amb les modificacions aprovades pel Decret 12/2021, del 20 de gener del 2021 i el Decret 20/2021, del 22 de gener del 2021