Laboal Risc Servei de Prevenció Integral

Últimes notícies

Consulta les darreres informacions relacionades amb la prevenció

Més informació

Demana pressupost

Et fem una proposta personalitzada a mida de les teves necessitats.

Sol·licitar

formació i informació

La formació i informació als vostres treballadors a més de ser una obligació serveix per protegir i prevenir a les persones en la seva activitat laboral.

Informa't

Ho sabies ?

Segons l'article 38 de la Llei 34/2008 es considera falta "greu" incumplir la normativa.

Més informació

Productes que t'oferim

Seguretat en el treball

Els principals riscos per a la seguretat dels treballadors d'un centre tenen a veure amb el contacte amb superficies perillosses, cops amb elements mòbils o estètics i caigudes en el mateix pla i en alçada.

Higiene industrial

Es el conjunt de procediments destinats a controlar els factors ambientals que poden afectar a la salud en l'àmbit del trebal. La seva finalitat és prevenir les malalties professionals.

Ergonomia i psicosociologia

L'ergonomia és la ciència que tracta de l'adaptació del treball a les condicions psicòlogiques i anatomicofisiològiques de la persona.
La psicosociologia aplicada estudia les característiques de les condicions de treball, sobretot els aspectes organitzatius.

Vigilància de la salut

Es una tècnica de prevenció que utilitza la medicina del treball per conèixer l'estat de la salut dels treballadors i/o detectar-ne els canvis.

Pujar