Laboal Risc Servei de Prevenció Integral

Ergonomia i psicosociologia

L'ergonomia tracta d’adequar el lloc de treball a les característiques, les limitacions i les necessitats dels treballadors/es per tal de millorar la seva seguretat i salut. En aquest apartat s'ofereixen recomanacions pel treball amb pantalles de visualització de dades, criteris d'il·luminació, criteris ergonòmics, així com informació de caire ergonòmica pels teletreballadors/es.

D'altra banda, la psicosociologia té per objectiu principal analitzar les característiques de les condicions de treball que provenen de la seva organització i que afecten la salut dels treballadors/res a través de mecanismes psicològics i fisiològics.

Article 38 de la Llei 34/2008